Opis tematów głównych

Tematy główne prezentują propozycję odpowiedzi na pytania:

=Kim jest Bóg?

Byt Pierwoistny  -  Osobowość Boga - Bóg-Stwórca

 

 Bóg - Centrum Wszechrzeczy   -   Bóg a nauka

Kim jest człowiek?

Człowiek  - istota wieczna

 

Człowiek a wszechstworzenie  - Człowiek i inne byty

Czym jest wszechświat?

Wizja wszechświata

Strona internetowa :„ISTOTA” jest nie tylko całościowym opracowaniem podstawowych pojęć religijnych, ale również naukowo-religijnym forum dyskusyjnym, na którym publikowane są postępowe poglądy i niezależne opinie o Bogu, o człowieku, o świecie duchowym i o obecnym stanie świata.

Na początku wszelkie myślenie na temat prawdy o człowieku i wszechświecie warto zacząć od upewnienia się, że nie jesteśmy zwierzętami.

To podstawowa prawda i punkt wyjścia do dalszych starań o uzyskanie odpowiedzi na najbardziej istotne pytania w życiu człowieka.

Co prawda ciało człowieka jest podobne do ciała zwierząt, ale jest to podobieństwo drugorzędne.

Cała cywilizacja stworzona przez ludzkość nie przystaje w ogóle do świata zwierząt i jest biegunowo inna. Zwierzęta nie stworzyły żadnej cywilizacji, podczas gdy postęp cywilizacyjny dla człowieka to jego „chleb powszedni”. Rozwijanie różnych gałęzi kultury i sztuki, rozszerzanie edukacji i wiedzy, postęp w przemyśle i w rolnictwie, to są codzienne zajęcia ludzkości. To stawia człowieka daleko ponad inne byty w przyrodzie i czyni go raczej „bogiem” niż zwierzęciem.

Cała ta twórczość cywilizacyjna wynika z faktu, że właściwy człowiek to istota tkwiąca w fizycznym ciele, które jest tylko podstawą materialną do jego codziennego bytowania. To ta istota tkwiąca w naszym ciele tworzy cywilizację i stale ją rozwija; i to ta istota jest właściwym człowiekiem. I tak może być wiecznie, jeśli nie popełnimy żadnego głupstwa. Zresztą ta istota ma w naturze wieczność, bo wciąż zabiega o wieczność i buduje cywilizację z myślą o wieczności.

Ta istota – to każdy z nas. Wciąż dotykamy wieczności, a co za tym idzie, wciąż dotykamy pojęcia Boga, jako Bytu wiecznego, jako Źródła nas samych. Tak dochodzimy do pojęcia Boga Stwórcy i Ojca Niebieskiego.

Gdybyśmy byli zwierzętami, to nie byłby nam potrzebny żaden Transcendentny Bóg, a w naszej głowie byłaby tylko myśl o jedzeniu, o jakieś norze do spania i do rozmnażania oraz ewentualnie instynktowne podążanie za przywódcą stada.

Tymczasem od wieków ludzkość poszukuje Boga, poznaje różne wizje o Nim, tworzy różnorodne wyznania i religie i w ten sposób powoli zbliża się do Jego pełnego poznania.

Właśnie celem moich rozważań jest zrobienie małego kroku w tym kierunku.

Zapraszam!

Kontakt z autorem Januszem Mazurem: janusz.m@istota.net

Tematy z tej strony internetowej są również dostępne w książce: "Dotyk wieczności". Można ją otrzymać w formie książkowej lub w pdf. (ok. 400 str.)  z Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL