Tematy o świecie duchowym

Okladka Essenceizm 5_Wieczność nie jest z tego świata

Świat duchowy - nasz drugi, wieczny dom

To jest może najtrudniejszy temat tego opracowania, przede wszystkim dlatego, że bardzo trudno przedstawić logiczne dowody na istnienie świata duchowego.

Sposób przedstawienia przeze mnie poglądów na ten temat opiera się na wyciagnięciu pewnych logicznych wniosków z praw i zasad, według których powstał świat fizyczny oraz z doświadczeń duchowych wielu ludzi, którzy odkrywali prawa świata duchowego.

Świat duchowy to nieskończona sfera życia dla wszelkich istot duchowych.

Świat duchowy nie jest widzialny dla naszych fizycznych oczu, tak jak niewidzialne są nasze myśli i uczucia i wszystko, co duchowe. Ale to, co zasadniczo odróżnia nasz świat fizyczny od świata duchowego, to czas i przestrzeń. W świecie duchowym czas nie upływa i nie ma potrzeby jego użycia, aby przenieść się z miejsca na miejsce, to znaczy, aby pokonać przestrzeń. Miejsce jest punktem w przestrzeni, a w świecie duchowym pojęcie miejsca nie istnieje. Tam istnienie ma inny, wieczny wymiar i nie ma żadnych granic fizycznych. Dla nas, przystosowanych do życia w świecie duchowym, jest to niewyobrażalne i dlatego, aby zrozumieć funkcjonowanie świata duchowego, trzeba zmienić nasze „fizyczne” pojmowanie czasu i przestrzeni.

W świecie duchowym wszystko jest odczuwalne duchowo, a nie w sposób fizyczny.

Gdy już nastąpi idealny świat, to każda sekunda w świecie fizycznym powinna być wykorzystana do przygotowania swojego przyszłego „osobistego” świata duchowego.

Warto się też zastanowić nad tym, jak będzie wyglądało nasze „codzienne” życie w świecie duchowym. Użyłem cudzysłowu w słowie „codzienne”, gdyż nie ma tam pojęcia dnia i nocy, a przemijania czasu nie odczuwa się w sposób „ziemski”.

Przed wejściem do świata duchowego warto jak najwięcej wiedzy o rzeczywistości duchowej.

Co się w takim razie dzieje w momencie śmierci fizycznej?

Wejście do świata duchowego po przeżyciu życia w świecie fizycznym jest zawsze pewnym szokiem, czasami większym, a czasami mniejszym, zależnym od stopnia przygotowania za życia ziemskiego.

Wchodząc do świata duchowego natychmiast zdobywamy właściwy punkt widzenia i rozpoczyna się nasz prywatny „sąd ostateczny”. Widzimy wówczas jasno całe swoje życie.

Dość często w życiu ziemskim chcemy, aby miłość trwała wiecznie lub, aby pewne przeżycia nigdy się nie kończyły, a tam, w świecie duchowym, możemy właśnie spełnić te pragnienia. Świat duchowy może być zatem spełnianiem się wszystkich naszych najlepszych marzeń przynoszących nam radość i szczęście.

Przed wejściem do świata duchowego warto jak najwięcej wiedzy o rzeczywistości duchowej.

Co się w takim razie dzieje w momencie śmierci fizycznej?

Odpowiedź na to i jeszcze inne pytania przynoszą następujące tematy:

 " Świat duchowy - zasady" -

 

 " Świat duchowy obecnie" -

 

 "Świat duchowy – tło konfliktów" -

 

 " Człowiek wobec śmierci".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL