Wstęp

Wprowadzenie do tematu p.t. „Kim jest człowiek?”

Okladka Essenceizm 2_My jestesmy z tego swiata

Pytanie zawarte w tytule tego opracowania zadaje sobie prawie każdy człowiek w trochę innej formie, to znaczy: kim ja jestem? Na tak postawione pytanie każdy może sobie łatwo odpowiedzieć. Ale w tym opracowaniu nie chodzi o zawód, pozycję społeczną, czy o płeć człowieka. Chodzi tu raczej o nasze człowieczeństwo. Pytanie: kim jest człowiek, dotyczy bowiem kategorii bytu przypisanego ludzkości. Takie pytanie ludzie zadają sobie bardzo rzadko, a ja odnoszę wrażenie, że jeszcze rzadziej znajdują na nie stosowną odpowiedź.

W tym opracowaniu pod pojęciem człowiek można rozumieć dwa trochę różne określenia. Jedno dotyczy człowieka współczesnego zamieszkującego naszą planetę. Można go nazwać człowiekiem zwyczajnym lub, tak jak określają go pewne religie, człowiekiem upadłym. Zostańmy jednak przy określeniu: człowiek współczesny.

Drugie określenie dotyczy człowieka właściwego, czyli takiego, jaki powinien zamieszkiwać Ziemię. Dla jednych może to być tylko człowiek teoretyczny, ale dla mnie, szczególnie w pierwszej części mojego opracowania, będzie to właściwy człowiek. Będę go nazywał po prostu człowiekiem. 

Zapraszam do pierwszego tematu tego opracowania:

 „Człowiek – jaka to kategoria bytu?

 

Nie jesteśmy zwierzętami

 

 „Duchowość w człowieku

 

 „Wieczność w człowieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL