Przyczyny powstania tematów tego działu

Image_39b

Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.2

Tematy przedstawione w tym dziale odnoszą się do różnych religii, a szczególnie do religii chrześcijańskiej i mają na celu sprawdzenie, jak rozumiemy poszczególne pojęcia z tej dziedziny życia oraz jaki jest ich wpływ na nasze życie codzienne.

Nasz stosunek do Boga nie powinien polegać na ciągłym sprawdzaniu, czy nie popełniliśmy czegoś sprzecznego z Jego przykazaniami, przez co odczuwamy wyrzuty sumienia i czujemy się grzesznikami. To sprawdzanie najczęściej wynika tylko z istnienia przepisów w różnych religiach, które próbują nas dyscyplinować do konkretnego postępowania. Nie twierdzę, że przykazania i nakazy religijne są całkowicie zbędne. W otaczającej nas nieczęsto złej rzeczywistości, mogą być wytycznymi prawidłowego postępowania (na przykład przebaczania innym ich złego postępowania, które spowodowało u nas poczucie krzywdy).  Jednak wszelkie przymusy i nakazy tylko oddalają nas od Boga, a szczególnie osłabiają naszą miłość do Niego. Tymczasem miłość Boga do nas jest bezwarunkowa, co staram się wykazać w tym dziale tematów.

Ścisłe trzymanie się przepisów i wytycznych religijnych nie oznacza automatycznie, że wierzymy w Boga. Jeżeli fizycznie wejdziemy do budynku kościelnego lub do jakieś innej świątyni, to nie będziemy ani bliżej Boga, ani sami nie będziemy bardziej święci, choć jest wielu ludzi, którzy tak to odbierają.

Chciałbym także prosić wszystkich, aby nie szufladkowali innych ludzi. Na przykład: ten jest ateistą, ten drugi jest protestantem, tamten jest materialistą, jeszcze inny ortodoksyjnym żydem. Podkreślanie takich podziałów natychmiast tworzy „mury” między ludźmi i uniemożliwia bliskie więzi między nimi.

Po co to robić?

Przecież każdy z nas jest inny. Każdy wygląda inaczej, każdy ma inny głos i w ogóle fizycznie każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze bardziej inni jesteśmy, jeśli chodzi o nasze charaktery i uczucia. Zatem każdy z nas jest unikalny, niepowtarzalny i, jak przedtem to stwierdziłem, jedyny w swoim rodzaju.

Nie zdziwiłbym się więc, gdyby każdy z nas miał swoje własne, unikalne, wyobrażenie o Bogu, swoje własne zrozumienie Jego istnienia i swój własny intymny stosunek do Niego.

Również całkowity brak wiary w Boga nie powinien być czymś nadzwyczajnym, bo taki stan wpisuje się właśnie w tę inność każdego z nas.

Przystępując do analizy tematów na tej stronie najlepiej uwolnić się od wszystkich tego typu barier. Wtedy będzie łatwej zrozumieć, czego dokonał Jezus Chrystus.

Na tej stronie jest kilka tematów dotyczących Jezusa  Chrystusa i Jego Misji. Oto część z nich:

Jezus Chrystus

 

Jezus – Samotny Odkupiciel

 

Tajemnice Jezusa i Ducha Świętego

 

Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

 

Zbawienie świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL