„Dotyk wieczności”:

Tematy na tej stronie stanowią również poszczególne rozdziały mojej książki pod tytułem „Dotyk wieczności”.

Okładka ksiązki Dotyk wieczności

W Wydawnictwie Literackim Białe Pióro jest dostępny pełny tekst tej książki w formie elektronicznej i “papierowej”.

Również dostępna jest tam moja powieść beletrystyczna “Dotyk nadziei” oraz analityczne książki o moim systemie essenceizm. Zajrzyj na stronę: www.essenceizm.pl

Bezpośredni kontakt e-mailowy z autorem:  janusz.m@istota.net                          lub telelefoniczny: +48 696 027 040 - Janusz Mazur

 Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

                                        „DOTYK  WIECZNOŚCI”

(„Logiczna droga do zrozumienia istnienia wiecznośći w człowieku”)

                                                                 Spis treści

Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Wizja wszechrzeczy

Jak zrozumieć samego siebie …….…………………….

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1...

2.  Bóg jako Centrum - Bóg jako Centrum

Bóg jako Centrum wszechstworzenia – Próbuję opisać Boga – krok 2 …

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata – Próbuję opisać Boga – krok 3 ……………….

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Źródło istnienia – Próbuję opisać Boga – krok 4 ………

5.  Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg wobec nauki – Próbuję opisać Boga – krok 5 ……………

 

6.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji – Próbuję opisać Boga – krok 6...

7. Bóg jako Źródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy – Próbuję opisać Boga – kr. 7

8. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka ………………………………………………………

9.  Człowiek wobec wszechstworzenia -  Człowiek wobec  wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia  …………………………

10.  Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka………………………

11. Serce Boga - Serce Boga Próbuję zrozumieć Serce Boga.................…

12a.  Początek ludzkości -  Początek zła

Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden……………

12b.  Początek zła - Początek zła

Początek stnienia zła…………………...……………

13.  Centrum zła - Szatan - Centrum zła - Szatan

Istnienie zła i jego centrum ………………………

 14a. Świat bez zła a becny świat - Świat bez zła a obecny świat

Gdzie teraz właściwie żyjemu? ...............

14b. Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem…

 14c. Bóg a obecny świat  -   Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga ……………………

15. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa …………………………………

16. Jezus – Samotny Odkupiciel - Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel

Samotność Jezusa ………………………………………………………….

17. Tajemnice Ducha Św. I Jezusa - Tajemnice Ducha Św. i Jezusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus? ………...................…..

18. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny- Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego? …....................

19. Świat duchowy  - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego ……

20. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym? …………

21. Świat duchowy - tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym

22. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego? ………

23. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga ……………

24. Sens duchowej historii ludzkości - Sens duchowej historii ludzkości

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości …………………

25. Za kulisami historii świata - Za kulisami historii świata

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata ..…….

26. Zbawienie świata - Zbawienie świata i Odpowiedzialność za zbawienie

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony? …

27. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja do chrześcijańskiego zbawienia i do reinkarnacji ..…

28. Zbawienie osobiste -  Zbawienie osobiste

Jak próbować uwolnić się z piekła? ……………

29. Pomoc Boża i modlitwa - Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę ……………………

30. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka ……………………

31. Model dla zrozumienia Boga - Model dla zrozumienia Boga

Jak zrozumieć Boga za pomocą ludzkiej wyobraźni? ………………………..

32. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Wnioski z różnych poglądów religijnych na świecie …………………………

33. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga? ……..................…………

34. Poszukiwanie Boga dla każdego - Poszukiwanie Boga dla każdego

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym? ….…………………………

35. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem?

Samodzielna droga poznawania Boga …........................................………

36. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga  …………..…………..

37. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń i List miłosny do Boga

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności …………………………………....

38a.Futurystyczna wizja wszechświata-Futurystyczna wizja wszechświata

Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga ………………….

38b. Czarny scenariusz dla ludzkości - Czarny scenariusz dla ludzkości

Oby się nigdy nie spełnił …….………………………....

39. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebna, aby zacząć opracowywać takie tematy? ……

40. Marzenie o idealnym świecie - Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen………………………………...............……….............

Zakończenie - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności .........................................

 Kompendium alfabetyczne -

 

 Kompendium tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL