Opis tematów tego działu

Okladka Essenceizm 1_Bóg nie jest z tego swiata

Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.1

Moja strona internetowa www.istota.net i www.istota.org.pl oraz książka „Dotyk wieczności”,  a także opracowania o essenceizmie powstały po to, aby pomóc ludziom poszukującym znaleźć samodzielnie największą ich wartość, jaką jest w człowieku wieczność oraz swoją własną odpowiedź na pytanie dotyczące istnienia Boga.

Ta strona nie powstała jednak po to, aby wygłaszać jedynej uniwersalnej prawdy o istnieniu Boga jako Bytu Pierwoistnego. Nie chcę stawiać tu problemu, który często wywołuje emocje, a czasami przez pobudzanie fanatycznych emocji prowadzi do niepotrzebnych napięć i konfliktów

Niestety robią to prawie wszystkie religie. Prezentują one Boga, którego obraz często oddala ludzi od Niego. Bóg nie może być jakąś istotą siedzącą ponad nami na wielkim tronie, bo to spadek po religiach starożytnych. Nie może też istnieć bez związku z nami i z istniejącym wszechświatem. Nie może też poruszać gdzieś się w kosmosie i patrzeć na nas z góry. Wyobrażenie Boga jako Wszędobylskiego Obserwatora, Zarządcy naszego życia oraz Wielkiego Sędziego, czyli wyobrażenie, jakie prezentuje większość religii, jest moim zdaniem błędne. Tylko Bóg, który ma w nas Swoją część i jest „zintegrowany” z wszechświatem przez Swoje prawo i Swój „twórczy budulec”, ma szanse, moim zdaniem, zostać zrozumiany przez ludzi. Właśnie tutaj chciałbym ze wszystkimi, którzy czytają moje opracowanie, zastanowić się nad tym, jak zrozumieć Boga, a jeszcze bardziej, jak zrozumieć samego siebie.

W czasie, gdy zastanawiałem się nad sensem naszego istnienia, nad sensem istnienia religii, najczęściej zadawałem sobie pytanie, co jest obecnie potrzebne Stwórcy wszechświata? O co chodzi Ojcu Ludzkości w przypadku chrześcijańskiej wiary w Niego w formie prezentowanej przez popularną modlitwę: „Ojcze Nasz”?

Doszedłem do wniosku, że po prostu Bogu jesteśmy potrzebni my, ludzie. Wygląda na to, że Stwórca dysponując Nieskończoną Energią, którą w jakiś sposób umiał przekształcić w materię, miał jeszcze inny ważniejszy cel i wyższe pragnienie. Czy chodzi tu o ogromną potrzebę miłości, której nie mógł przeżywać sam? Tak! To chcę właśnie zasugerować w moim opracowaniu.

Co zatem odpowiemy od strony ludzi? Jak odpowiedzieć Stwórcy na tę potrzebę miłości? Myślę, że naszą naturalną odpowiedzią powinna być miłość. W moich opracowaniach bardzo często powtarzam, że miłości trzeba się uczyć. Zatem na razie krótko zasygnalizuję, że wielkim wsparciem dla ludzi jest każda religia, która uczy miłości i prezentuje Boga jako Ojca ludzkości, Niewyczerpane Źródło Miłości i Praw oraz Architekta i Budowniczego wszechświata. Dlatego i ja chcę to robić w moich tekstach.

Nie korzystałem z żadnych gotowych systemów filozoficznych czy religijnych, ani z teizmu, ani z deizmu, ani z panteizmu i Bóg wie jeszcze jakichś innych “izmów”. O właściwej treści tych systemów filozoficzno-religijnych dowiedziałem się już po napisaniu mojej książki, której rozdziały prezentuję na stronie internetowej. Nie wpłynęły na mnie też różne teorie o przeznaczeniu, reinkarnacji, zbawieniu czy przebóstwieniu.

Sam zbudowałem moje poglądy dzięki głębokiej analizie różnych zdarzeń historycznych oraz pewnych zdarzeń opisywanych w różnych świętych księgach. Zadawałem sobie wszelkie możliwe pytania dotyczące spraw, którymi zajmują się religie. Wielogodzinne przemyślenia, wyciąganie kolejnych wniosków z budowanych teorii, analizowanie krytycznych uwag ze strony osób różnie nastawionych do mnie zaowocowało wykształceniem się poglądów, które zdecydowałem się przelać na papier.

Jest to owoc mojego całego życia, a szczególnie ponad pięćdziesięcioletniej aktywnej obecności w duchowym życiu otaczającej mnie cywilizacji.

Przeczytajcie zatem, co mam do powiedzenia.

 Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

 Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

 Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

 Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

 

 Bóg a nauka - Bóg a nauka

 

 Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

 

 Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy  - Dwoistość i dwubiegunowość

 

 Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

 Określenia Boga - Jego atrybuty i możliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL